بایگانی برچسب: راه آهن

آخرین وضعیت پروژه خط ریلی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

اجرای پروژه خط ریلی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که در دو سال گذشته با سرعت [...]