مدیـران منطقـه

اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی  سمت
غلامعلی رحیمی  رئیس هیئت مدیره
ابوذر عرفانی نایب رئیس هیئت مدیره
محمود داودآبادی  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
امیر هوشنگ پورغلام  عضو هیئت مدیره
 میثم رنجبریان  عضو هیئت مدیره

معاونین و مدیران منطقه

 ردیف نام و نام خانوادگی   سمت
 1 افشین بهرامی قائم مقام مدیر عامل و معاون عمران و زیر ساخت
 2 حسین طالب علی مدیر روابط عمومی، رسانه و امور بین الملل
 3 میثم رنجبریان معاون صنایع و امور گمرکی
 4  مهدی رضایی معاون برنامه ریزی و تحول سازمانی
 5 سید محمد ظهوری معاون توسعه اقتصادی
 6  محمد جلال باقری معاون توسعه منابع
 7 محمد میرهاشمی  مدیر حراست
 8  حمید جهانی  مدیر امور حقوقی

منطقـه ویـژه اقتصـادی سلفچگـان

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد