آخرین وضعیت پروژه خط ریلی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

اجرای پروژه خط ریلی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که در دو سال گذشته با سرعت بیشتری دنبال شده نیاز به عزمی جدی برای رسیدن به ایستگاه پایانی دارد.

لینک کوتاه

https://qssez.ir/?p=9011

دیدگاهتان را بنویسید