منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آماده تشکیل شورای اندیشه‌ورز مناطق اقتصادی کشور

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر ایجاد شورای اندیشه‌ورز با حضور نمایندگان مجرب و متخصص مناطق ویژه اقتصادی کشور برای شناسایی مشکلات و موانع و خلاهای قانونی فعالیت در مناطق ویژه و رسیدن به راهکارهای رفع آنان تاکید کرد.

مهندس محمود داودآبادی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه کیش اینوکس 2023 در دیدارهای جداگانه با مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی لامرد، شیراز و کاوه با اشاره به اینکه رفع موانع تولید و تجارت در مناطق ویژه کشور نیاز به انسجام و هم افزایی مناطق ویژه فعال دارد، بر ایجاد شورای اندیشه ورز با حضور نمایندگان مجرب و متخصص مناطق ویژه برای شناسایی مشکلات و موانع و خلاهای قانونی فعالیت در مناطق ویژه، تدوین راهکارها و پیگیری برای رفع آن با بهره گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سایر دستگاه های مرتبط تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه ها بر روند تخصصی کار تولید و تجارت اشراف کافی ندارند و همین امر موجب وضع آیین نامه ها و مقررات محدودکننده برای سرمایه گذاران فعال در مناطق ویژه اقتصادی می شود، گفت: آمادگی داریم با همکاری مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی مجمع یا کارگروهی را تشکیل داده و برای تسهیل تولید و حذف یا اصلاح دستورالعمل ها و مقرراتی که موجب ایجاد مانع در روند تولید و تجارت می شود کار کنیم که قطعاً این حرکت اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت و باعث رونق مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد.

مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی لامرد، شیراز و کاوه نیز ضمن استقبال از این طرح بر پیگیری تشکیل شورای اندیشه ورز مناطق ویژه اقتصادی کشور تاکید کردند.

لینک کوتاه

https://qssez.ir/?p=6597

دیدگاهتان را بنویسید