برگزاری شورای معاونین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در شرکت آرمان کوشش

مهندس داودآبادی، مدیرعامل و معاونین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ضمن بازدید از شرکت آرمان کوشش با برگزاری جلسه شورای معاونین در این شرکت به مسائل و مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کردند.

لینک کوتاه

https://qssez.ir/?p=8720

دیدگاهتان را بنویسید