بازگشایی معابر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان زیر بارش سنگین برف

در طی بارش سنگین برف در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مسدود شدن معابر، نیروهای خدمات شهری منطقه، مسیرهای مسدود شده را بازگشایی کردند.

لینک کوتاه

https://qssez.ir/?p=8683

دیدگاهتان را بنویسید