عملیات بازگشایی بلوار حمل و نقل در فاز3

اجرای عملیات خاکی و بازگشایی معابر بلوار حمل و نقل در فاز3 بخش B با حجم 253600متر مکعب به مبلغ 90 میلیار تومان به همت معاونت توسعه و زیرساخت و با همکاری موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حال اجام است.

لینک کوتاه

https://qssez.ir/?p=8918

دیدگاهتان را بنویسید