بایگانی برچسب: رئیس جمهور

مشکل 5 ساله رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات تولیدکنندگان حل شد

معاون صنایع و امورگمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به عدم تعیین تکلیف رفع [...]