بایگانی برچسب: دانشگاه

تجلیل از اساتید مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

تجلیل از اساتید مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با حضور مدیرعامل منطقه ویژه [...]