بایگانی برچسب: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم

تجلیل از اساتید مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

تجلیل از اساتید مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با حضور مدیرعامل منطقه ویژه [...]