گفتگـو

لزوم ارائه مشوق به جای یارانه انرژی به تولیدکنندگان

مهندس میثم رنجبریان / عضو هیات‌مدیره و معاون امور صنایع گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یک محرک برای دستیابی به بازارهای صادراتی آغاز به کار کردند. یعنی فلسفه شکل‌‌‌گیری این مناطق برای قدرت بخشی به بخش صادرات و گسترش صادرات غیرنفتی همچنین انتقال تکنولوژی و [...]

منطقـه ویـژه اقتصـادی سلفچگـان

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد

تمام حقوق قانونی این سایت متعلق به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد