بایگانی دسته‌ی: صفحه فیلم تیتر 1

آخرین وضعیت خط آهن منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

راه آهن منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که از سال ۱۴۰۰ کار خود را دوباره آغاز [...]

گردهمایی صمیمی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

گردهمایی صمیمی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با سخنرانی مدیرعامل، چند تن از سرمایه گذاران [...]