بایگانی برچسب: عید غدیر

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

توزیع شربت و شیرینی همزمان با عید بزرگ غدیر خم در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان