بایگانی دسته‌ی: باکس فیلم

گردهمایی صمیمی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

گردهمایی صمیمی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با سخنرانی مدیرعامل، چند تن از سرمایه گذاران [...]