Inner Banner
  • آرشیو اخبار
بازدید معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری

(۱۳۹۹/۰۶/۲۷)

با رویکرد بررسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به همراه سایرن مدیران این مجوعه ضمن بازدید از پنج واحد تولیدی که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در نشستی ضمن بررسی موانع و مشکلات موجود، در زمینه برطرف نمودن این موانع به تبادل نظر پرداختند.

مدیر کل گمرکات استان قم

(۱۳۹۹/۰۶/۲۴)

مدیر کل گمرکات استان قم: همکاری و تعامل صادقانه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و گمرک می تواند الگوی مناسبی برای همکاری دستگاه های اجرایی استان باشد

انتشار مقاله در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان

(۱۳۹۹/۰۶/۲۲)

انتشار مقاله ای از واحد روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان با ذکرمستقیم نام منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، با عنوان «منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم و همه گیری ویروس کوید 19»

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد

(۱۳۹۹/۰۶/۲۲)

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد: افزایش حجم بالای واگذاری زمین برای تولید در دولت های یازدهم و دوازدهم

وبینار الگوی دنیای جدید

(۱۳۹۹/۰۶/۱۵)

برگزاری وبینار (الگوی دنیای جدید) توسط سازمان بین المللی مناطق

اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی

(۱۳۹۹/۰۶/۰۵)

اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

(۱۳۹۹/۰۶/۰۳)

در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی

(۱۳۹۹/۰۶/۰۳)

افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

Copyright © Salafchegan Economic Special Zone. All Rights Reserved

WebDesign and SEO By ParsianMehr.