منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentwww.qssez.ir7/6/2020 10:42:13 AMfaدر سال جهش تولید و در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت1399/01/24http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/225/در سال جهش تولید و در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت1399/01/24امکان تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در این منطقه1398/11/27http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/224/امکان تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در این منطقه1398/11/27بهرام سرمست روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 1398/11/16http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/223/بهرام سرمست روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 1398/11/16سید مهدی طباطبایی روز سه‌شنبه در بازدید استاندار قم 1398/11/15http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/222/سید مهدی طباطبایی روز سه‌شنبه در بازدید استاندار قم 1398/11/15قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/10http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/221/قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/10قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/06http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/220/قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/06اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/219/اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/218/اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25شما تولید کنندگان امروز رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستید1398/10/11http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/217/شما تولید کنندگان امروز رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستید1398/10/11مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بازدید از منطقه ویژه 1398/08/06http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/214/مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بازدید از منطقه ویژه 1398/08/06بازدید معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق 1398/07/24http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/213/بازدید معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق 1398/07/24جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با جديت پيگيري شود1398/06/30http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/212/جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با جديت پيگيري شود1398/06/30واحد تولیدی انواع فیبر نوری درمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افتتاح شد1398/05/30http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/211/واحد تولیدی انواع فیبر نوری درمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افتتاح شد1398/05/30تجلیل از دو واحد صنعتی منطقه ویژه در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن1398/04/27http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/210/تجلیل از دو واحد صنعتی منطقه ویژه در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن1398/04/27وزیر اقتصاد و دارایی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1398/04/07http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/209/وزیر اقتصاد و دارایی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1398/04/07منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به خطوط ریلی متصل می‌شود1398/03/07http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/208/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به خطوط ریلی متصل می‌شود1398/03/07رونق تولید راهکار نجات اقتصاد ملی است1398/02/10http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/200/رونق تولید راهکار نجات اقتصاد ملی است1398/02/10معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور1398/02/04http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/199/معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور1398/02/04منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موتور محرکه توسعه استان می باشد1398/01/21http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/198/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موتور محرکه توسعه استان می باشد1398/01/21هاشمی نژاد مدیر امور شعب بانک صادرات استان قم1397/08/29http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/193/هاشمی نژاد مدیر امور شعب بانک صادرات استان قم1397/08/29