منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentwww.qssez.ir9/20/2020 4:44:20 PMfaبازدید معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری1399/06/27http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/236/بازدید معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری1399/06/27مدیر کل گمرکات استان قم1399/06/24http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/235/مدیر کل گمرکات استان قم1399/06/24انتشار مقاله در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان1399/06/22http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/233/انتشار مقاله در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان1399/06/22مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد1399/06/22http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/232/مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد1399/06/22وبینار الگوی دنیای جدید1399/06/15http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/230/وبینار الگوی دنیای جدید1399/06/15اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی 1399/06/05http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/229/اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی 1399/06/05در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1399/06/03http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/228/در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1399/06/03افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی 1399/06/03http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/227/افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی 1399/06/03معرفی معاون جدید برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه1399/05/07http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/226/معرفی معاون جدید برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه1399/05/07در سال جهش تولید و در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت1399/01/24http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/225/در سال جهش تولید و در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت1399/01/24امکان تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در این منطقه1398/11/27http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/224/امکان تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در این منطقه1398/11/27بهرام سرمست روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 1398/11/16http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/223/بهرام سرمست روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 1398/11/16سید مهدی طباطبایی روز سه‌شنبه در بازدید استاندار قم 1398/11/15http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/222/سید مهدی طباطبایی روز سه‌شنبه در بازدید استاندار قم 1398/11/15قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/10http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/221/قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/10قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/06http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/220/قم - ایرنا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت1398/11/06اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/219/اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/218/اشتغال و تولید مهمترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند1398/10/25شما تولید کنندگان امروز رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستید1398/10/11http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/217/شما تولید کنندگان امروز رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستید1398/10/11مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بازدید از منطقه ویژه 1398/08/06http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/214/مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بازدید از منطقه ویژه 1398/08/06بازدید معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق 1398/07/24http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/213/بازدید معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق 1398/07/24