منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentwww.qssez.ir10/16/2019 1:50:09 PMfaجذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با جديت پيگيري شود1398/06/30http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/212/جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با جديت پيگيري شود1398/06/30واحد تولیدی انواع فیبر نوری درمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افتتاح شد1398/05/30http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/211/واحد تولیدی انواع فیبر نوری درمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افتتاح شد1398/05/30تجلیل از دو واحد صنعتی منطقه ویژه در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن1398/04/27http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/210/تجلیل از دو واحد صنعتی منطقه ویژه در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن1398/04/27وزیر اقتصاد و دارایی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1398/04/07http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/209/وزیر اقتصاد و دارایی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1398/04/07منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به خطوط ریلی متصل می‌شود1398/03/07http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/208/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به خطوط ریلی متصل می‌شود1398/03/07رونق تولید راهکار نجات اقتصاد ملی است1398/02/10http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/200/رونق تولید راهکار نجات اقتصاد ملی است1398/02/10معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور1398/02/04http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/199/معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور1398/02/04منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موتور محرکه توسعه استان می باشد1398/01/21http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/198/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موتور محرکه توسعه استان می باشد1398/01/21هاشمی نژاد مدیر امور شعب بانک صادرات استان قم1397/08/29http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/193/هاشمی نژاد مدیر امور شعب بانک صادرات استان قم1397/08/29مشوق های جدید برای سرمایه گذار1397/08/14http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/192/مشوق های جدید برای سرمایه گذار1397/08/14مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی1397/06/12http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/190/مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی1397/06/12مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود1397/05/30http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/189/مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود1397/05/30خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی 1397/05/10http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/188/خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه ویژه اقتصادی 1397/05/10وضعیت واحدهای تولیدی قم به صورت میدانی بررسی می شود1397/03/28http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/184/وضعیت واحدهای تولیدی قم به صورت میدانی بررسی می شود1397/03/28منطقه ویژه سلفچگان در تنوع تولید رتبه نخست کشور را دارد1397/03/28http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/182/منطقه ویژه سلفچگان در تنوع تولید رتبه نخست کشور را دارد1397/03/28بازدید هیات اقتصادی و تجاری عراق از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1397/03/09http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/181/بازدید هیات اقتصادی و تجاری عراق از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان1397/03/09 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در چهارمین نشست 1397/02/29http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/178/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در چهارمین نشست 1397/02/29به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری1396/12/15http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/176/به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری1396/12/15بودجه سال 97 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تصويب شد1396/12/03http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/174/بودجه سال 97 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تصويب شد1396/12/03احداث معابر فاز 3 منطقه ویژه1396/11/21http://qssez.ir/fa/News/item/اخبار/173/احداث معابر فاز 3 منطقه ویژه1396/11/21