یکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home


سال: ماه: روز:

بازدید معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری بازدید معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری
با رویکرد بررسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به همراه سایرن مدیران این مجوعه ضمن بازدید از پنج واحد تولیدی که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در نشستی ضمن بررسی موانع و مشکلات موجود، در زمینه برطرف نمودن این موانع به تبادل نظر پرداختند.
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


مدیر کل گمرکات استان قم مدیر کل گمرکات استان قم
مدیر کل گمرکات استان قم: همکاری و تعامل صادقانه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و گمرک می تواند الگوی مناسبی برای همکاری دستگاه های اجرایی استان باشد
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


انتشار مقاله در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان انتشار مقاله در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان
انتشار مقاله ای از واحد روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در خبرنامه سازمان بین المللی مناطق آزاد جهان با ذکرمستقیم نام منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، با عنوان «منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم و همه گیری ویروس کوید 19»
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان کرد: افزایش حجم بالای واگذاری زمین برای تولید در دولت های یازدهم و دوازدهم
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


وبینار الگوی دنیای جدید وبینار الگوی دنیای جدید
برگزاری وبینار (الگوی دنیای جدید) توسط سازمان بین المللی مناطق
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی
اجرای بیش از 4000 متر شبکه گاز و آبرسانی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
در سال جهش تولید رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی
افزایش و تنوع رشته های آموزشی در مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳