دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    معرفی منطقه و قوانین و مقررات مناطق    مدیران منطقه    اعضاء هیات مدیره

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 

 1

 عباس محتاج

 رئیس هیئت مدیره و نماینده مجمع عمومی در هیئت مدیره

 2

 سید مهدی علیزاده طباطبایی

 مدیر عامل

 4

سیروس برنا بلداجی

 نایب رییس هیئت مدیره

  6

حسین عبدالهی

 عضو هیئت مدیره