یکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    خدمات كار و اشتغال -HSE    خدمات كار و اشتغال    رسیدگی روابط کار

Loading the player ...

حداقل دستمزد سالیانه 98
iconDownloadPlaySize
icon mozd98-s.pdf 992.13 KB

گردش کار تشکیل پرونده هیات رسیدگی
گردش کار هیات رسیدگی و اخذ تصمیم