دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    نمایشگاه های داخلی و خارجی

Loading the player ...

اعزام هیات تجاری به کشور داغستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 41574.jpg 271.15 KB
icon 41574-1.jpg 245.15 KB

اعزام هیات تخصصی ج.ا.ایران به امارات همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی گلفود دوبی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 289.1 KB
icon 40898-1.jpg 595.1 KB

برگزاری نمایشگاه بهار 98 شهرستان شهر کرد
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 38938.jpg 243.63 KB

آخرین شیوه نامه بررسی و صدور مجوز اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری- بازاریابی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 300386.jpg 272.83 KB
icon 300386-1.pdf 262.64 KB

نمایشگاههای تخصصی روزهای سبز هرمزگان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 44309++.jpg 255 KB

تغییر زمان نمایشگاه بین المللی سنگ و ماشین آلات و تجهیزات وابسته شیامین
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 1319.jpg 682.02 KB

طراحی مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با بازارکار
تقویم نمایشگاههای استان در سال1399
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon تقویم 99.pdf 127.82 KB