سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    نمایشگاه های داخلی و خارجی

Loading the player ...

تغییر تاریخ برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با سوریه
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 12345.jpg 227.65 KB
icon 12345-1.jpg 211.23 KB

همایش فرصتهای سرمایه گذاری و تجارت با سوریه در ایران
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 9960.jpg 233.77 KB
icon همایش سوریه 3.jpg 345.15 KB

نخستین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی،موکت،پرده و کالای خواب
iconDownloadPlaySize
icon 14285.jpeg 128.04 KB
icon 28649.pdf 167.5 KB

مناقصه شرکت مخابرات سوریه
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 128.04 KB
icon 8767.jpg 186.01 KB
icon 8767-1.pdf 1.73 MB

نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2.jpg 258.45 KB
icon 98487.jpg 401.09 KB
icon 98487-1-1.jpg 1.29 MB

نمایشگاههای خارجی مورد حمایت شرکت های صنعتی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 128.04 KB
icon فهرست نمایشگاه.xlsx 26.05 KB

تحلیل واردات بازار کشور افغانستان
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز
iconDownloadPlaySize
icon 9369.jpeg 128.04 KB
icon 17854.jpg 245.67 KB
icon ضمائم.pdf 343.85 KB