دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    نمایشگاه های داخلی و خارجی

Loading the player ...

فهرست اقلام وارداتی مشمول مالیات حمایت از تولید داخلی در ازبکستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 419245.jpg 212.88 KB
icon 419245-2.pdf 266.09 KB
icon 419245-3.pdf 355.9 KB
icon 419245-4.pdf 1.89 MB

نمایشگاه تخصصی کشاورزی دام و طیور در شهرستان ساری
iconDownloadPlaySize
icon 46856.jpeg 256.08 KB
icon 96553.jpg 261.47 KB

نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی 2020 مسکو
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 128 KB
icon 2.jpg 435.38 KB

حضور شرکت های ایرانی در بصره
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 43166.jpg 239.36 KB
icon 43166-1.jpg 347.97 KB

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی سوریه-بیلدکس
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 306.21 KB

نمایشگاه بین المللی بازرگانیDBX سلیمانیه -عراق
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 43185.jpg 326.25 KB
icon 43185-1.pdf 261.34 KB

پاویون کشور ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی سوریه
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 45189.jpg 312.84 KB
icon 45189-1.jpg 364.72 KB

برگزاری نمایشگاه خرما در دوحه قطر
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 42893.jpg 232.07 KB