چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    نمایشگاه های داخلی و خارجی

Loading the player ...

برگزاری نمایشگاه اتومکانیک شانگهای
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 270.07 KB
icon 3.pdf 153.61 KB
icon 4.pdf 3.47 MB

گزارش ظرفیت های معدنی استان آکمولا قزاقستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 6098.jpg 221.42 KB
icon 6098-1.pdf 2.74 MB

حضور بنگاه های تولیدی و صادراتی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 8825.jpg 260.87 KB
icon 8825-1.jpg 755.69 KB
icon 8825-2.jpg 277.3 KB
icon 8825-4.jpg 167.08 KB

تجارت قزاقستان با کشورهای مشترک المنافع
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 6096.jpg 212.02 KB
icon 6096-1.pdf 1.53 MB

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات،آرد و نان تهران
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 255.73 KB
icon 3.jpg 296.73 KB
icon 8782-1-1.jpg 151.43 KB
icon 8782-1-2.jpg 193.02 KB

فهرست نمایشگاه ها
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 145.75 KB
icon پيوست 2708.pdf 170.33 KB

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان تهران
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 7938.jpg 231.24 KB
icon 7938-1.pdf 666.25 KB

فهرست اقلام وارداتی مشمول مالیات حمایت از تولید داخلی در ازبکستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 419245.jpg 212.88 KB
icon 419245-2.pdf 266.09 KB
icon 419245-3.pdf 355.9 KB
icon 419245-4.pdf 1.89 MB