یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    نمایشگاه های داخلی و خارجی

Loading the player ...

تغییر تاریخ نمایشگاه بازرگانی سوریه-دمشق
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 4997.pdf 200.5 KB

عدم همکاری در برگزاری نمایشگاههای بین المللی مازندران -قائم شهر
iconDownloadPlaySize
icon 4804.jpeg 128.04 KB
icon درخواست استان مازندران.jpeg 256.08 KB

شصت و یکمین نمایشگاه سوریه
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 61.jpg 464.11 KB
icon 4132.jpg 258.71 KB
icon فراخوان.jpg 579.11 KB

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 1665.jpg 941.6 KB
icon 60364.jpg 495.35 KB

تغییر تاریخ نمایشگاه اربیل-عراق
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 3969.jpg 314.97 KB
icon ضمائم-1.jpg 337.66 KB
icon ضمائم-2.jpg 609.79 KB

نمایشگاه کشاورزی لاهور پاکستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2280.jpg 112.75 KB
icon 3104.jpg 246.11 KB
icon PAE19, brochure.pdf 3.85 MB

برگزاری فروم بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل اوکراین 2019
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 4287.jpg 222.43 KB
icon 42844.pdf 1.6 MB

نمایشگاههای مهم آفریقای جنوبی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 3103.jpg 99.69 KB
icon 28372.jpg 135.31 KB