چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    بخشنامه ها و مصوبات

Loading the player ...

تصمیمات سومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 208.04 KB
icon N!67650568.jpg 382.78 KB

دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 141.34 KB
icon 2.jpg 269.77 KB
icon 3.pdf 2.64 MB

الزامات و استاندارهای مربوط در زمینه مواد اشتعال زا
فراخوان انتخاب واحد صنعتی و خدماتی سبز سال 99-98
رتبه بندی صادرکنندگان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 161.08 KB
icon 2.jpg 204.39 KB
icon 3.pdf 213.29 KB
icon 4.pdf 2.57 MB
icon 5.pdf 510.34 KB

ممنوعیت واردات تخم مرغ به کشور عراق
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 131.71 KB
icon 2.jpg 224.62 KB
icon 3.jpg 420.86 KB

تمدید-مهلت-ثبت-نام-در-انتخاب-صادرکنندگان-برگزیده-سال-1399
جدیدترین تغییرات مقررات قرنطینه در شهر شانگهای و استانهای همجوار
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 133.74 KB
icon 2.jpg 243.58 KB
icon 3.jpg 400.8 KB
icon 4.pdf 471.19 KB