پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    بخشنامه ها و مصوبات

Loading the player ...

انجام فرآیند تجاری برای آن دسته از پرونده های مشمول تعرفه گروه 4 که قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت کا
iconDownloadPlaySize
icon 01.jpg 192.43 KB
icon 1.jpg 176.25 KB
icon 2.jpg 306.05 KB
icon 3.jpg 187.67 KB
icon 4.jpg 271.41 KB

دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1398
عوارض صادراتی گوشت مرغ
iconDownloadPlaySize
icon 23172.jpeg 256.08 KB
icon 168123.jpg 190.72 KB
icon 168123-1.jpg 220.9 KB

نشستهای هم اندیشی با حضور دست اندرکاران بخش دولتی
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری
درخواست تکمیل فرم مسائل و مشکلات و فرآیند های مزاحم مورد نظر بخش خصوصی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 253.4 KB
icon 2.docx 14.87 KB

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 128.04 KB
icon 14788.jpg 295.54 KB
icon آیین نامه فلزات.pdf 206.62 KB

امکان رفع تعهد ارزی و نحوه تکمیل گواهی های ورود کالا به مناطق، قبل از تکمیل گواهی های ورود کالا
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 450.4 KB
icon N!1605951.jpg 557.53 KB
icon N!22774904.jpg 556.66 KB
icon N!34326678.jpg 470.5 KB