دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    بخشنامه ها و مصوبات

Loading the player ...

اطلاع رسانی صادرات رب گوجه فرنگی
iconDownloadPlaySize
icon 7409.jpeg 256.08 KB
icon 55025.jpg 207.43 KB
icon 55025-1.pdf 1.38 MB

اطلاع رسانی سازمان دولتی اوکراین در امور ایمنی مواد غذایی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2.jpg 268.97 KB
icon 3.pdf 862.63 KB

تسریع نسبت به ثبت نام وادهای ذیربط و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 213.01 KB
icon 2.jpg 375.31 KB
icon 3.jpg 219.59 KB

ارسال بولتن های خبری مربوط به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2.jpg 410.03 KB
icon بولتن 1.pdf 2.91 MB
icon بولتن 2.pdf 1.09 MB
icon بولتن 3 نهایی.pdf 5.33 MB

جدول برآورد میزان تولید محصولات خرما،کشمش،انجیر آبی و انجیر دیم
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2.jpg 340.61 KB
icon 3.jpg 422.24 KB

ارائه اطلاعات واحدهای تولیدی در خصوص امکان واردات مواد اولیه گروه 4 مشروط به 100 درصد صادرات به امور
حمایت دولت اقلیم کردستان عراق از تولیدات داخلی خود نسبت به وضع عوارض گمرکی بر واردات میوه و تره بار
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2.jpg 269.03 KB
icon 3.jpg 465.19 KB

واردات میوه و تره بار کشور ارمنستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2918.jpg 205.96 KB
icon 2918-1.pdf 2.94 MB