پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    بخشنامه ها و مصوبات

Loading the player ...

اضافه نمودن تعداد 76 ردیف تعرفه ثبت سفارش مربوط به مواد اولیه و قطعات واسطه مورد نیاز واحدهای تولیدی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 215.62 KB
icon 2.jpg 396.75 KB
icon 3.jpg 715.88 KB
icon 4.jpg 751.31 KB
icon 5.jpg 562.55 KB

تمدید فراخوان اعطای گواهینامه و تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1398
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpeg 55.86 KB
icon 3.jpeg 256.08 KB
icon اطلاعیه 19.pdf 780.9 KB

تمدید فراخوان ثبت نام دومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpeg 63.03 KB
icon شرایط اعطای گواهینامه .PDF.pdf 270.94 KB
icon فرم ثبت نام 1.pdf 516.4 KB

صادرات قران کریم
iconDownloadPlaySize
icon 28424.jpeg 128.04 KB
icon 207890.jpg 124.83 KB
icon 207890-1.jpg 181.17 KB

فهرست ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 133.8 KB
icon 209426-1.pdf 247.37 KB
icon فهرست ترجیحی.pdf 7.21 MB

تصویب نامه شماره 72191ت هـ56803 مورخ 98-6-12
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 206649.jpg 121.16 KB
icon 206649-1.pdf 1.69 MB

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی در ترکمنستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 238262.jpg 126.87 KB
icon 238262-1.pdf 676.67 KB

صادرات پودر آب پنیر با اخذ عوارض
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 206500.jpg 194.77 KB
icon 206500-1.pdf 1.04 MB