چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ -
فا |  En |  Ar
Home    اطلاع رسانی    بخشنامه ها و مصوبات

Loading the player ...

سقف صادرات برای کارتهای بازرگانی جدید
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 116986.jpg 249.93 KB
icon 116986-1.jpg 245.22 KB

بستر ملاقات های تجاری آنلاین
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 225.51 KB
icon 3.jpg 304.22 KB
icon 4.jpg 437.37 KB
icon 5.pdf 1.37 MB

حمل محصولات کشاورزی فسادپذیر توسط ناوگان یخچالدار خارجی
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 194.5 KB
icon 3.pdf 689.23 KB

آخرین وضعیت محدودیت های حمل و نقل بین المللی جاده ای
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 251.46 KB
icon 3.jpg 474.51 KB
icon 990425 - global-coronavirus-covid-19-outbreak-1-1.pdf 954.13 KB

لیست محصولات صادراتی و وارداتی ایران و جمهوری قرقیزستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256 KB
icon 2.jpg 204.83 KB
icon 3.pdf 2.57 MB

فرصتهای کسب و کار در قزاقستان
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpeg 256.08 KB
icon 2.jpg 282.34 KB
icon 3.pdf 1.49 MB

اجرای مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 278.2 KB
icon 2.jpg 75.53 KB

ثبت نام در سامانه کارا
iconDownloadPlaySize
icon 1.jpg 188.87 KB
icon 2.jpg 297.14 KB
icon 3.jpg 294.97 KB
icon 4.jpg 337.75 KB
icon 5.jpg 326.09 KB
icon 6.jpg 342.08 KB