Inner Banner

آیین نامه اجرایی رفع سد معبر

 
مقدمه :
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تحرک اقتصاد منطقه ای شکل گرفته است . فضاها و محیط های موجود شامل طیف گسترده ای از انواع کاربری های اقتصادی ، صنعتی و خدماتی است به عبارت دیگر هر فعالیت و رفتار حریم و قلمرو خاص خود را داراست و متقابلاً هر فضا دارای حریم و حرمت خاص خود می باشد فضاهای باز و عمومی تبلور ماهیت زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی غالب است . بدون تردید یکی از زیر ساخت های توسعه پایدار منطقه رعایت حرمت فضاهای عمومی و خصوصی است . پدیده هایی مانند ایجاد سد معبر و اشغال فضاها و استفاده غیر مجاز از آنها ، علاوه بر مزاحمت و تجاوز به حقوق عمومی می تواند از عوامل موثر در کاهش جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و فعالیتهای تولیدی و پردازش کالا در منطقه گردد .
ماده 1 : تعریف سد معبر و انواع آن
استقرار و قرارگیری هر نوع اشیاء منقول و غیر منقول به هر شکلی در معابر عمومی ، پیاده روها ، فضاهای سبز و محیط های عمومی منطقه و ... بصورت غیر مجاز سد معبر محسوب و ممنوع است که انواع آن به شرح ذیل می باشد .
تبصره : منظور از مجاز مواردی است که بصورت مجوز کتبی از مرجع ذیصلاح در منطقه صورت پذیرفته باشد .
1- بیرون کشیدن ویترین مغازه ها ، قراردادن چهارپایه ، میز ، جعبه جات اعم از میوه ، سبزی و غیره توسط شرکتها و صنوف در خارج از محل کسب خود و یا قراردادن هر گونه ابزار و ادوات کار در معابر .
2- قرارگیری هر گونه اشیاء متصل به دیوار یا بدنه معابر و مستحدثات و ابنیه شهری و حتی در صورتی که تماس با سطح معبر نداشته باشد مانند کولر ، سایبان ، آویز اشیاء و اجناس مختلف و غیره
3- قرارگیری هر گونه شی در معابر به هر منظور ( مانند ملزومات شبکه آب ، خودروهای فرسوده ، چادر و خیمه ، داربست ، نصب تابلو و کانتینر ، کانکس و منبع مایعات غیره ) بصورت غیر مجاز .
4- عرضه ارزاق ، اجناس ، خدمات و غیره توسط خودروها بصورت ثابت یا سیار در معابر منطقه بدون رعایت مقررات و ضوابط منطقه .
5- قرارگیری مصالح ، تجهیزات ساختمانی و غیره در معابر ( بدون رعایت حدودی که در پروانه ساختمانی قید شده است .)
6- هر گونه مستحدثات غیر منقول از قبیل پایه ، تابلو ، سکو ، باغچه برجسته و امثالهم که بصورت غیر مجاز نصب شده اند .
7- پارک نمودن و یا عرضه اتومبیل ، موتور سیکلت و دوچرخه و امثالهم در پیاده روها.
8- آویز هر گونه اشیاء و اجناس و قرارگیری ابزار و ادوات کار در معابر .
9- ریختن پسماندهای تولید اعم از جامدات و مایعات در بیرون از زمین مالکیت ( خیابان ، فضای سبز ، محوطه ها و ...)
10- قرار دادن محصولات تولیدی یا مواد اولیه یا مواد بسته بندی کالا در معبر عمومی ( پیاده روها ، خیابان و محوطه خارج از زمین مالکیت )
ماده 2 : آموزش و اطلاع رسانی
1- سازمان مسئول منطقه موظف است به مدت یک ماه اطلاع رسانی لازم را در سطح منطقه به انجام برساند .
2- دفتر خدمات شهری منطقه موظف است آموزش های مستمر را برای نیروها و عوامل اجرایی رفع سد معبر پیش بینی و اجرا نماید .
ماده 3 : روند اجرایی عملیات و ضمانت اجرای رفع سد معبر
1- دفتر خدمات شهری مکلف است جهت جلوگیری و رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و ... بازرسی های دوره ای را با حضور نمایندگان واحد حفاظت و انبار انجام نمایند .
2- پس از اتمام اطلاع رسانی واحد سد معبر دفتر خدمات شهری موظف است پس از مشاهده سد معبر فقط برای یکبار فرم اخطاریه را در دو برگ مخصوص متخلف و برگ سوابق ) تکمیل و به متخلف ابلاغ نماید.
تبصره : هر یک از واحدهای نظارت بر ساخت و ساز ، خاک و نخاله و کارگران خدمات شهری و ... در صورت مشاهده موارد موظف به ارسال گزارش آن به واحد سد معبر می باشند .
3- متخلف موظف است ظرف حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع سد معبر اقدام نماید .
4- پس از صدور اخطاریه و انقضاء مهلت ، واحد سد معبر می بایست به محل مراجعه و در صورت عدم رفع موضوع نسبت به جمع آوری اقلام اقدام و فرم رسید اجناس را در 4 برگ ( برگ مخصوص متخلف ، انبار و دفتر خدمات شهری و بایگانی منطقه ) صادر نماید و نسخه متخلف را به ایشان تحویل می دهد .
5- عوامل اجرایی رفع سد معبر موظفند پس از جمع آوری موارد سد معبر اقلام را به انبار مربوطه انتقال دهند .
6- متخلف در مهلت قانونی با در دست داشتن اصل رسید و کارت شناسایی به دفتر خدمات شهری مراجعه می نماید .
7- پس از مراجعه متخلف به استناد رسید توسط دفتر خدمات شهری بهای خدمات محاسبه و به متخلف اعلام می گردد . متخلف حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز نسبت به واریز نمودن مبلغ اقدام و رسید آن را به انبار تحویل نمایند .
8- مبالغ جریمه براساس نوع سد معبر و سازه کار پس از بررسی و تصویب معاونت اداری مالی بصورت شش ماهه تهیه و به دفتر خدمات شهری ابلاغ می گردد.
تبصره : در صورت که متخلف بهای خدمات را در همان روز پرداخت ننماید مجدداً می بایست به ستاد اجرایی مراجعه و محاسبه مجدد صورت و مبلغ نهایی به آن ابلاغ گردد .
ماده 4 : نظارت عالیه ( مسئولیت نظارت )
1- نظارت عالیه بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیر اجرایی منطقه می باشد .
2- دفتر خدمات شهری منطقه موظف است گزارشات عملکرد واحد سد معبر را بصورت سه ماهه تهیه و به مدیر اجرایی ارائه نماید .
مدیر اجرایی موظف است پس از بررسی گزارش فوق پس از تایید برای مدیر عامل محترم منطقه ایفاد نماید .
این آیین نامه در 4 ماده و 2 تبصره در چهارمین جلسه شورای معاونین منطقه در روز سه شنبه مورخ 18/3/95 کلیات آن به تصویب رسید .

Copyright © Salafchegan Economic Special Zone. All Rights Reserved

WebDesign and SEO By ParsianMehr.